شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
en-USfa-IR
 

نمایشگاه ها

 


سيزدهمين نمـايشگـاه بيـن المللـي در و پنجـره و صنـايع وابستـه
چهارمين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات هتل داري
هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع و تجهيـزات آشپـزخانه، حمـام، سونا و استخر
 
 

با حمایت و همکاری

   
 
 

Copyright © 2023 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir

fmovies