شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

سومين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات هتل داري
23 تا 26 بهمن 1398
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


http://hoteq.titexgroup.ir/user_manager/login.aspx

 
صفحه رسمي اينستاگرام نمايشگاه بين المللي هتلداري       کانال رسمي تلگرام نمايشگاه بين المللي هتلداري


پیش ثبت نام

ثبت نام بازدیدکنندگان

مجوز برپایی نمایشگاه

اخبار نمایشگاه

نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

اطلاعات اولیه نمایشگاه

گروه های کالایی

مقررات عمومی نمایشگاه

فرم ها و دستور العمل ها

غرفه های ویژه

کتاب نمایشگاه

خدمات نمایشگاهی و تجهیزات اضافی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

گالری تصاویر

 

با حمایت و همکاری

   
 

 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir