شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
زمان مانده تا آغاز نمایشگاه

نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات هتل داري
3 تا 6 بهمن 1396
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


http://hoteq.titexgroup.ir/user_manager/login.aspx

 پیش ثبت نام

ثبت نام بازدیدکنندگان

مجوز برپایی نمایشگاه

اخبار نمایشگاه

نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

گروه های کالایی

مقررات عمومی نمایشگاه

هزینه مشارکت

فرم ها و دستور العمل ها

غرفه های ویژه

کتاب نمایشگاه

خدمات نمایشگاهی و تجهیزات اضافی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات آماری آخرین دوره نمایشگاه

گالری تصاویر

 

با حمایت و همکاری

   
 

 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir