شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
بهمـن ماه 1398
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


 
صفحه رسمي اينستاگرام نمايشگاه بين المللي هتلداري       کانال رسمي تلگرام نمايشگاه بين المللي هتلداري


پیش ثبت نام

ثبت نام بازدیدکنندگان

مجوز برپایی نمایشگاه

نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

اطلاعات اولیه نمایشگاه

گروه های کالایی

مقررات عمومی نمایشگاه

فرم ها و دستور العمل ها

غرفه های ویژه

کتاب نمایشگاه

خدمات نمایشگاهی و تجهیزات اضافی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات آماری آخرین دوره نمایشگاه

گالری تصاویر

 

با حمایت و همکاری

   
 

 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir