شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته
23 تا 26 بهمـن ماه 1397
محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران


 
 
ــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــ


پیش ثبت نام

ثبت نام بازدیدکنندگان

مجوز برپایی نمایشگاه

اخبار نمایشگاه

نگاهی به نمایشگاه و اهداف آن

اطلاعات اولیه نمایشگاه

گروه های کالایی

مقررات عمومی نمایشگاه

هزینه مشارکت

فرم ها و دستور العمل ها

غرفه های ویژه

کتاب نمایشگاه

خدمات نمایشگاهی و تجهیزات اضافی

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اطلاعات آماری آخرین دوره نمایشگاه

اسامی مشارکت کنندگان آخرین دوره نمایشگاه

کارگاه آموزشی

گالری تصاویر

 

با حمایت و همکاری

   
 

 

Copyright © 2017 , TITEX All rights reserved - Designed by : ModernDesign.ir